Normen voor kluizen en brandkasten

Op welke normen moet ik letten bij de aankoop van een kluis of brandkast?

Om de juiste brandkast aan te schaffen, moeten keuzes gemaakt worden. De correcte namen inbraakwerende kast en
brandwerende kast zijn helaas te lang voor dagelijks gebruik, en zijn afgekort naar brandkast of kluis. De productgroep is te
verdelen in 3 categorieën: brandwerend, inbraakwerend en brand- én inbraakwerend.

Indicatie waardeberging

Deze term geeft aan hoeveel contant geld of kostbaarheden de verzekering dekt wanneer dit in de kluis is opgeborgen.
Hierbij wordt er van uitgegaan dat het contante geld ligt opgeborgen in een inbraakwerende kluis in een onbewoond, onbewaakt en niet beveiligd pand binnen de bebouwde kom.
Afhankelijk van de genomen beveiligingsmaatregelen kunnen verzekeraars afwijken van de dekkingsindicatie.

Tip
Ga altijd bij uw verzekeringsmaatschappij na of zij akkoord gaat met de indicatie waardeberging die voor de door u gekozen kluis staat. Diverse omgevingsfactoren kunnen namelijk de waarde die verzekerd wordt verlagen, maar ook verhogen!

Europese certificering

Volgens deze normen moeten kluizen getest worden door een onafhankelijk testinstituut volgens de norm EN 1143-1.
In de testinstituten gaan ervaren mensen aan de slag met de kluis om deze open te breken. De verkregen resultaten worden omgezet in een weerstandswaarde. Hierin wordt rekening gehouden met factoren als tijd en gereedschap.

Aan de hand van de testresultaten wordt een kluis ingeschaald in een bepaalde weerstandsklasse. De norm voor afstortkluizen staat beschreven in EN 1143-2

Indicatie waardeberging

Europese certificering EN 14 450 voor particulier gebruik van kluizen

EN 14 450 is de Europese normering voor licht inbraakwerende kluizen, geschikt voor eenvoudige risico’s, zoals voor particulier gebruik. De bijbehorende classificaties S1 en S2 staan op het label aan de binnenzijde van de deur. Voluit heten deze Securitylevel 1 en Securitylevel 2.

Let op: kluizen en brandkasten tot 1000 kg moeten altijd vakkundig en deugdelijk verankerd zijn in de vloer of de muur.

We adviseren voor particulier gebruik altijd de kluizen die voldoen aan de klasse Security Level 1.

Enkele courante voorbeelden kluizen voor particulieren volgens Security Level 2 (S2).

ESSA

ESSA, de European Security Systems Association, is eenonafhankelijk instituut met als doel het stellen van duidelijke, uniforme testmethoden, normering en certificering van kluizen, sloten en testinstituten.
ESSA gecertificeerde producten krijgen een blauw ECB-S label. Hierop staan de belangrijkste kenmerken van de brandkast:

  • het certificaatnummer van de kluis/brandkast
  • de weerstandsklasse van de kluis/brandkast
  • het gewicht van de kluis/brandkast
  • het bouwjaar

Ook dit ECB-S certificaat is terug te vinden aan de binnenzijde van deur en biedt de koper de zekerheid dat zijn brandkast aan de gestelde Europese normen voldoet. De Raat Security Products is lid van ESSA en certificaathouder van ECB-S.

Voor de meest recente informatie raadpleeg www.belgosafe.be. Deze Belgische vakvereniging BELGOSAFE geeft 2 interessante informatiefiches uit:

Normen betreffende de brandwerendheid van kluizen en brandkasten.

De temperatuur van een brand wordt beïnvloed door verschillende zaken zoals:

  • De tijdsduur van de brand
  • Verschillende materialen
  • Is het een lopend of een stilstaand vuur

Feit is dat de gemiddelde temperatuur van een brand kan oplopen tot 600 à 800 °C. In extreme gevallen kan de temperatuur zelfs stijgen tot 1000 °C

Bescherming tegen brand van papier of datadragers

Brandwerende producten zijn zo gemaakt dat ze ervoor zorgen dat de binnentemperatuur van de kast lager blijft dan de temperatuur waarbij papier of data beschadigd wordt. Papier beschadigt of kan zelfs vergaan boven een temperatuur van 175°C. De kritieke grens voor magnetische informatiedragers en digitale datadragers ligt al op ca. 50 °C.
Boven deze temperatuur is de kans groot dat de gegevens op de media verloren gaan. In een kluis die bijvoorbeeld 1 uur is getest tegen brand voor papier zijn uw back-up tapes dus niet beschermd tegen brand. Om uw media te beschermen, heeft u een datasafe nodig. Behalve tegen brand beschermen datasafes namelijk ook tegen vocht, stof en roetdeeltjes. Wel zijn er voor sommige brandkasten databoxen die gebruikt kunnen worden in een brandwerende kluis. Hierdoor heeft u de perfecte bescherming tegen zowel brand als diefstal voor uw papieren en data. 

Brandwerende testen

Wilt u uw documenten tegen brand beschermen, kies dan voor één van de geteste brandwerende kluizen.
Brandwerende testen vinden plaats bij onafhankelijke testinstituten in diverse landen.
Er zijn diverse brandwerende standaarden volgens welke een brandkast getest kan worden. De brandkasten worden getest bij hoge temperaturen. Getest wordt of de kluis de inhoud voldoende beschermt. Sommige standaarden hebben zelfs een valtest waarbij wordt getest of de beschermende werking niet nadelig wordt beïnvloed wanneer de brandwerende kast
tijdens een brand door een verdiepingsvloer zakt.
De brandwerendheid wordt uitgedrukt in minuten, gevolgd door de P van papier of DIS voor data. Deze teststandaarden geven aan hoelang een brandwerende kast papier of data beschermt bij een grote brand.

De meest voorkomende brandwerende testen

Brandwerende norm EN 1047-1
1 of 2 uur brandwerend tot ongeveer 1090 °C
Valtest 9,15 meter
Papier
• EN 1047-1 S60P (60 minuten brandwerend)
• EN 1047-1 S120P (120 minuten brandwerend)
Data
• EN 1047-1 S60DIS (60 minuten brandwerend)
• EN 1047-1 S120DIS (120 minuten brandwerend)

Brandwerende norm UL 72 (UL)
½, 1, 2 of 3 uur brandwerend tot ongeveer 1090 °C
Valtest 9 meter
Papier
• UL72 class 350 – 30 minutes
• UL72 class 350 – 1 hour
• UL72 class 350 – 2 hour
Data
• UL72 class 125 – 30 minutes
• UL72 class 125 – 1 hour
• UL72 class 125 – 2 hour
• UL72 class 125 – 3 hour

Brandwerende norm NT Fire 017 (SP)
1, 1 ½ of 2 uur brandwerend tot ongeveer 927 °C
Geen valtest
Papier
• NT Fire-017 60P (60 minuten brandwerend)
• NT Fire-017 90P (90 minuten brandwerend)
• NT Fire-017 120P (120 minuten brandwerend)
Data
• NT Fire-017 60DIS (60 minuten brandwerend)
• NT Fire-017 90DIS (90 minuten brandwerend)
• NT Fire-017 120DIS (120 minuten brandwerend)

Brandwerende norm LFS (EN 15659)
½ of 1 uur brandwerend tot ongeveer 850 °C
Geen valtest
Papier
• EN15659 LFS30P (30 minuten brandwerend)
• EN15659 LFS60P (60 minuten brandwerend)

Brandwerende norm ETL
Speciaal voor het brandwerend opbergen van digitale mediadragers zoals cd’s, dvd’s en memorysticks. Een ETL verified safe is dus niet geschikt voor het opbergen van magnetische informatiedragers als tapes en diskettes

Brandwerende norm DIN 4102
Brandkasten vallend onder deze categorie zijn dubbelwandig en voorzien van een brandvertragend isolatiemateriaal. DIN 4102 is een bouwwijze, wat inhoudt dat deze kasten niet brandwerend getest zijn. DIN 4102 kasten zijn voor een korte tijd brandvertragend voor papier.

DRS Combi Fire 1K

Brandwerende DE RAAT kluizen DRS Combi-Fire voor particulier of kleinzakelijk gebruik – Brandwerend LFS60P volgens EN 15659 – 60 minuten

Brandkast DE RAAT Euro Defender 1 – Brandwerend 60 minuten voor papier volgens NT Fire-017 – Inbraakwerend Klasse 1 voor zakelijk gebruik

Archiefkast DRS Combi-Paper CP S2-700 30 minuten brandwerend