Soorten sluitsystemen – sluitplannen

Centrale sluitsysteem - Sleutelplan

Centrale systemen (Z-systeem)
Bij het centrale sluitsysteem opent één woningssleutel de eigen woning en alle gemeenschappelijke en centrale deuren die door alle huurders worden geopend, bv. huisdeur, hekdeur, kelderdeur.
Geen één van deze sleutels past op een andere woningdeur. Individuele sloten, bv. brievenbus of meterkast kunnen met de woningssleutel worden geopend.

Z-systemen voor toepassing bv. in appartementgebouwen
enz portiekwoningen, bedrijfsverzamel verzamel gebouw, etc..

Centraal hoofdsleutelsysteem (ZHS-systeem)
Vaak komt er nog een technische hoofdsleutel bij. Dan is er sprake van een gecombineerd centraal hoofdsleutelsysteem. De huiseigenaar of de beheer der kan met zijn technische hoofdsleutel de centrale deuren (ingangen enz.), gemeenschappelijke ruimtes, maar niet de woningdeuren openen. Het is ook mogelijk verschillende centrale sluit-systemen met elkaar te combineren met een bovengeschikte technische hoofdsleutel.

ZHS-systemen voor toepassing bv. in grote wooncomplexen met technische ruimte.

Generaal hoofdsluitysteem

Generaal-hoofdsleutel-systeem (GHS-systeem)
Binnen het generaal-hoofdsleutel-systeem worden uit tenminste twee HS-systemen groepen gevormd. Eén persoon kan met de generale hoofdsleutel (GHS) alle deuren van het hele systeem openen.
Per groep krijgen verschillende personen groepensleutels (GS) die bepaalde deuren van het
systeem openen. Iedere cilinder heeft ook hier een individuele sluiting en kan behalve met de hiervoor bestemde bovengeschikte sleutel alleen met de bijbehorende sleutel worden geopend. In opstijgende hiërarchie wordt er verschil gemaakt tussen „ondergroepssleutel“, groepssleutel, hoofdgroepsleutel en generale hoofdsleutel. DOM heeft in dit
soort sluitsystemen al met meer dan 50.000 individuele sluitingen uitgevoerd. In dit soort systeem kunnen bovendien centrale sluitfuncties worden opgenomen.

GHS-systemen voor toepassing in grote, hiërarchisch georganiseerde objecten of verdeelde gebouwencomplexen, zoals, kantoren, banken, zorgcomplexen, scholen, winkelketens, etc.