NVA wenst gedragscode voor slotenmakers

NVA wenst gedragscode voor slotenmakers

N-VA wil gedragscode tegen malafide slotenmakers
15 november 2018, over deze onderwerpen: Economie

De Economische Inspectie heeft op een goeie 2 maanden tijd al 26 pv’s opgesteld en één slotenmaker voor het gerecht gebracht, omdat de wet op de handelspraktijken duidelijk geschonden werd. Dat blijkt uit een vraag die Kamerlid Werner Janssen stelde in de parlementaire commissie ‘Bedrijfsleven’. Janssen pleit daarom voor een gedragscode.

De sector van de spoedhersteldiensten in het algemeen en de slotenmakers in het bijzonder, wordt sinds kort in de gaten gehouden door de Economische Inspectie. Aanhoudende klachten van consumenten over slotenmakers die buitensporige tarieven aanrekenden, die tot 700 euro opliepen, en het miskennen van informatieverplichtingen, maakten het voor de Economische Inspectie noodzakelijk om verder onderzoek te verrichten.

Begin augustus werden daarom in eerste instantie de parameters bij de Economische Inspectie aangescherpt, om de problematiek beter in kaart te brengen. In die maand alleen al liepen er 28 meldingen binnen van consumenten die geconfronteerd werden met problematische handelspraktijken van hun slotenmaker. Half september ging de Economische Inspectie daarop van start met een algemeen onderzoek. Dit resulteerde in korte tijd al in 26 processen-verbaal en één pro justitia. “Dit is nog maar het topje van de ijsberg, want het onderzoek loopt nog”, zegt Werner Janssen.

In ieder geval blijkt dat deze malafide slotenmakers vaak deel uitmaken van Nederlandse ondernemingen. Samenwerking met de Nederlandse autoriteiten is dan ook noodzakelijk.

“Het is opvallend dat op een paar maanden tijd al zoveel klachten binnenliepen over de sector. De opgevoerde controles zijn dan ook broodnodig. Hoewel de minister zegt dat bijkomende wetgeving niet nodig is, moeten er volgens ons wel degelijk stappen ondernomen worden. Online consumentenbeoordelingen zouden al veel problemen aan het licht brengen. Ook een gedragscode zou de kwaliteit van de slotenmakers naar de consumenten toe kunnen verbeteren, zodat die niet meer voor dure verrassingen komt te staan”, aldus Kamerlid Werner Janssen.

Link :

We kunnen dit initatief enkel maar toejuigen !

Nog enkele tips :

  • Zorg er voor dat u als klant steeds goed weet waar u aan begint. Vraag altijd een duidelijke schriftelijke offerte.
  • Laat u niet intimideren, ook al ziet de malafide slotenmaker en/of zijn medewerker (komen vaak met 2) er uit als een opgefokte bodybuilder. Bel in geval van intimidatie altijd 112. Het misbruik is gekend bij de politieidiensten.
  • Klik niet op de dure Google-advertenties die bovenaan je zoekresultaten staan. Deze plaatsen zijn vaak zeer duur (aangeduid met “Advertentie”) en worden gewoon doorgerekend aan de klant. 
  • Als het te mooi lijkt om waar te zijn, zoals reclame met sloten voor belachelijk lage prijzen, denk dan toch ook eens goed na als consument of dat wel kan.
  • Betaal nooit cash, altijd elektronisch aan een slotenmaker, dan hebt u tenminste een spoor.